علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2006-4)

عنوان : ( بررسی صفات رشد پنج واریته چغندر قند تحت دو سطح تنش شوری )

نویسندگان: علیرضا دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر دو سطح شوری صفر و 200 میلی مول نمک های کلرور سدیو و کلرور کلسیم

کلمات کلیدی

, تنش شوری, چغندر قند, توزیع ماده خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010269,
author = {دادخواه, علیرضا},
title = {بررسی صفات رشد پنج واریته چغندر قند تحت دو سطح تنش شوری},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
month = {April},
issn = {1028-3099},
keywords = {تنش شوری، چغندر قند، توزیع ماده خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی صفات رشد پنج واریته چغندر قند تحت دو سطح تنش شوری
%A دادخواه, علیرضا
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2006

[Download]