پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, سال (2007-9)

عنوان : ( گسترش وازگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتاین )

نویسندگان: نادر جهانگیری , علی افخمی , فاطمه کوچک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیر طبقة اجتماعی در گسترش واژگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر مشهد است. در این مقاله در چارچوب، نظریه بازیل برنشتاین که به بررسی تأثیر متغیر طبقه اجتماعی بر روی گونه زبانی دانش آموزان مقطع ابتدایی و کاربرد تعدادی از مقوله های دستوری می پردازد پرداخته شد تا به سوالات تحقیق پاسخ داده شود.

کلمات کلیدی

, گروه زبانی گسترده و محدود, کنترل, طبقه اجتماعی, توالی های پایانی, توالی های جامعه محور و مودمحور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010270,
author = {جهانگیری, نادر and علی افخمی and فاطمه کوچک زاده},
title = {گسترش وازگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتاین},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2007},
month = {September},
issn = {2588-4123},
keywords = {گروه زبانی گسترده و محدود، کنترل، طبقه اجتماعی، توالی های پایانی، توالی های جامعه محور و مودمحور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گسترش وازگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتاین
%A جهانگیری, نادر
%A علی افخمی
%A فاطمه کوچک زاده
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2007

[Download]