پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-12-12

عنوان : ( بررسی ابعاد پنج گانه جو سازمانی و رابطه آن با میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور )

نویسندگان: جواد غلامیان , مهدی طالب پور , اکبر معرفتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تعیین جو سازمانی و رابطه آن با میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور و همچنین مقایسه جو سازمانی و کارآفرینی به تفکیک حوزه و دانشکده

کلمات کلیدی

, جو سازمانی, کارآفرینی سازمانی, کارآفرینی حوزه مدیریتی, دانشکده تربیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010273,
author = {غلامیان, جواد and مهدی طالب پور and معرفتی, اکبر},
title = {بررسی ابعاد پنج گانه جو سازمانی و رابطه آن با میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور},
booktitle = {پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {جو سازمانی- کارآفرینی سازمانی-کارآفرینی حوزه مدیریتی- دانشکده تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ابعاد پنج گانه جو سازمانی و رابطه آن با میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور
%A غلامیان, جواد
%A مهدی طالب پور
%A معرفتی, اکبر
%J پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]