پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2006-02-21

عنوان : ( تعیین اثر تعاملی تمرین استقامتی -قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط )

نویسندگان: مهرداد فتحی , حمید رجبی , احمد فرخی , امیر نجات شکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تعیین تمرین استقامتی - قدرتی شاخص های افسردگی و فنیل آلانین سرم دانشجویان افسرده بررسی شد.

کلمات کلیدی

, فنیل آلانین, افسردگی, تمرین قدرتی , تمرین استقامتی, تمرین استقامتی قدرتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010279,
author = {فتحی, مهرداد and حمید رجبی and احمد فرخی and امیر نجات شکوهی},
title = {تعیین اثر تعاملی تمرین استقامتی -قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فنیل آلانین- افسردگی- تمرین قدرتی - تمرین استقامتی- تمرین استقامتی قدرتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین اثر تعاملی تمرین استقامتی -قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط
%A فتحی, مهرداد
%A حمید رجبی
%A احمد فرخی
%A امیر نجات شکوهی
%J پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2006

[Download]