هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-03-06

عنوان : ( اثر تعاملی استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت تیروزین سرم دانشجویان با افسردگی )

نویسندگان: مهرداد فتحی , حمید رجبی , احمد فرخی , امیر نجات شکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین اثر استقامتی - قدرتی بر روی سطح افسردگی و غلظت تیروزین سرم دانشجویان دارای افسردگی

کلمات کلیدی

, افسردگی , تیروزین, تمرین قدرتی, تمرین استقامتی, تمرین استقامتی قدرتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010281,
author = {فتحی, مهرداد and حمید رجبی and احمد فرخی and امیر نجات شکوهی},
title = {اثر تعاملی استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت تیروزین سرم دانشجویان با افسردگی},
booktitle = {هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2007},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {افسردگی - تیروزین- تمرین قدرتی- تمرین استقامتی- تمرین استقامتی قدرتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تعاملی استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت تیروزین سرم دانشجویان با افسردگی
%A فتحی, مهرداد
%A حمید رجبی
%A احمد فرخی
%A امیر نجات شکوهی
%J هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2007

[Download]