همایش اقتصاد اسلامی و توسعه , 2008-05-07

عنوان : ( جایگاه دولت اسلامی در عدالت گستری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله مهم ترین مسئولیت های دولت اسلامی برپایی عدالت اجتماعی و بر قراری توازن و تعادل اقتصادی است. در این مقاله پس از بررسی نقش محوری عدالت و عدالت گستری در اسلام، به مسئولیت ها و ابزار های در اختیار دولت اسلامی برای تامین این مهم پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, مسئولیت دولت اسلامی, اقتصاد اسلامی, عدالت, توزیع درآمد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010299,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {جایگاه دولت اسلامی در عدالت گستری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت},
booktitle = {همایش اقتصاد اسلامی و توسعه},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مسئولیت دولت اسلامی، اقتصاد اسلامی، عدالت، توزیع درآمد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه دولت اسلامی در عدالت گستری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
%D 2008

[Download]