جهانی شدن حقوق و چالش های آن , 2007-03-06

عنوان : ( جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی )

نویسندگان: سیدحسین حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جرایم اقتصادی نزد مقامات بین‌المللی جایگاه برجسته‌ای را به‌خود اختصاص داده است. در این راستا، مؤسسات بین‌المللی و منطقه‌ای از طریق جرم انگاریهای متعدد، توجه خاصی را به نظم اقتصادی مبذول نموده‌اند. ملاحظه اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد جرایم اقتصادی با وصف بین‌المللی رو به افزایش است. اسناد مذکور جرایمی چون پولشویی و فساد را در زمرة جرایم بین‌المللی قرارداده و ازکشورهای مختلف خواسته شده تا با این پدیده‌های شوم مبارزه کنند. راه غلبه بر اعمال مجرمانة مذکور، وجود عزم بین‌المللی است که البته ازطریق الحاق کشور‌های مختلف به عهدنامه‌های مربوط، این امر ممکن خواهد شد. تعامل میان حقوق بین‌الملل و حقوق سیستمهای ملی، در قلمرو جرایم اقتصادی نشان می‌دهد؛کشورها گرایش فعِال ومثبتی به همکاری با سیاست جنایی بین‌المللی دارند. اسناد بین‌المللی مرتبط با جرم پولشویی و کنوانسیون انحصاری مبارزه با فساد تا کنون توسط اکثر کشورها پذیرفته شده و در نتیجه به‌طور رسمی به اسناد مذکور ملحق شده‌اند. در این میان برخی مانند کشور ما صرفاًَ این اسناد را امضا نموده ولی هنوزمرحله الحاق به اتمام...

کلمات کلیدی

, جهانی شدن, جرائم اقتصادی, حقوق اقتصادی, پولشوئی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010310,
author = {حسینی, سیدحسین},
title = {جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی},
booktitle = {جهانی شدن حقوق و چالش های آن},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جهانی شدن، جرائم اقتصادی، حقوق اقتصادی، پولشوئی، ارتشا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی
%A حسینی, سیدحسین
%J جهانی شدن حقوق و چالش های آن
%D 2007

[Download]