مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2007-7)

عنوان : ( برنامه نویسی موازی مبتنی بر عاملهای سیار بر روی گریر )

نویسندگان: روح الله مافی , حسین دلداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرید های محاسباتی بهره برداری از منابع توزیع شده محاسباتی را برای کابردهای که به محاسبات پر حجم نیاز دارند فراهم می نماید

کلمات کلیدی

محاسبات گریدی محاسبات توزیع شده عاملهای سیار پردازش موازی تحرک قوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010338,
author = {مافی, روح الله and دلداری, حسین},
title = {برنامه نویسی موازی مبتنی بر عاملهای سیار بر روی گریر},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2007},
volume = {5},
number = {2},
month = {July},
issn = {1682-3745},
keywords = {محاسبات گریدی محاسبات توزیع شده عاملهای سیار پردازش موازی تحرک قوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه نویسی موازی مبتنی بر عاملهای سیار بر روی گریر
%A مافی, روح الله
%A دلداری, حسین
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2007

[Download]