اولین همایش فناوری اطلاعات حال اینده , 2008-12-30

عنوان : ( خوشه بندی توافقی وزنی )

نویسندگان: حسین دلداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوشه بندی را می توان یکی از مهمترین مراحل در تحلیل داده ها بر شمرد. روش های خوشه بندی بسیاری تاکنون توسعه داده شده اند. یکی از این روش ها که در مطالعات اخیر مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است، روش خوشه بندی توافقی می باشد. هدف خوشه بندی توافقی ترکیب چند خوشه بندی و بدست آوردن یک خوشه بندی نهایی است به گونه ای که در آن خوشه ها از کیفیت و پایداری بالاتری، نسبت به خوشه ها در خوشه بندی های اولیه، برخوردار باشند. ما در این مقاله فرآیندی را جهت خوشه بندی توافقی ارائه می کنیم که در آن به هر یک از خوشه بندی های اولیه، وزنی اختصاص می یابد. در نهایت الگوریتم ارائه شده در این مقاله را با یکی از الگوریتم های کارا و مطرح در زمینه خوشه بندی توافقی مورد مقایسه قرار خواهیم داد. نتایج ارزیابی هایی که انجام داده ایم نشان دهنده این موضوع است که الگوریتم پیشنهاد شده اغلب نتایج بهتری را نسبت به الگوریتم دیگر بدست می آورد.

کلمات کلیدی

, - خوشه بندی توافقی, داده کاوی, ماتریس تناظر, معیار ارزیابی خوشه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010383,
author = {دلداری, حسین},
title = {خوشه بندی توافقی وزنی},
booktitle = {اولین همایش فناوری اطلاعات حال اینده},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {- خوشه بندی توافقی، داده کاوی، ماتریس تناظر، معیار ارزیابی خوشه بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خوشه بندی توافقی وزنی
%A دلداری, حسین
%J اولین همایش فناوری اطلاعات حال اینده
%D 2008

[Download]