سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیئتر ایران , 2008-03-09

عنوان : ( روش جدیدبرای زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گرید های محاسباتی )

نویسندگان: حسین دلداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرید های به عنوان یک راه حل در کاربردهای با حجم بالای محاسبات مطرح میباشند. در رویکرد جدیدی از گرید که به رویکرد اقتصادی مطرح میباشد

کلمات کلیدی

زمانبندی گریدهای محاسباتی زمان بندی اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010387,
author = {دلداری, حسین},
title = {روش جدیدبرای زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گرید های محاسباتی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیئتر ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {زمانبندی گریدهای محاسباتی زمان بندی اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش جدیدبرای زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گرید های محاسباتی
%A دلداری, حسین
%J سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیئتر ایران
%D 2008

[Download]