دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2004-05-11

عنوان : ( تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی )

نویسندگان: محمدحسن محمدیان , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله

کلمات کلیدی

خطای امپدانس بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010392,
author = {محمدیان, محمدحسن and رجبی مشهدی, حبیب and ساده, جواد},
title = {تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خطای امپدانس بالا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی
%A محمدیان, محمدحسن
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A ساده, جواد
%J دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2004

[Download]