نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ایران , 2004-12-12

عنوان : ( فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهای ZnO )

نویسندگان: محمّد فرشاد , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در

کلمات کلیدی

برقگیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010396,
author = {فرشاد, محمّد and ساده, جواد},
title = {فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهای ZnO},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ایران},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برقگیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهای ZnO
%A فرشاد, محمّد
%A ساده, جواد
%J نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق ایران
%D 2004

[Download]