سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2005-05-10

عنوان : ( طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid )

نویسندگان: محمّد فرشاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در

کلمات کلیدی

بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010398,
author = {فرشاد, محمّد and ساده, جواد and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2005},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {بازار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid
%A فرشاد, محمّد
%A ساده, جواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2005

[Download]