سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2005-05-10

عنوان : ( بررسی شاخصهای تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی )

نویسندگان: محمدامین لطیفی , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در

کلمات کلیدی

بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010399,
author = {لطیفی, محمدامین and رجبی مشهدی, حبیب and ساده, جواد},
title = {بررسی شاخصهای تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2005},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {بازار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی شاخصهای تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی
%A لطیفی, محمدامین
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A ساده, جواد
%J سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2005

[Download]