چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( شناسایی کندکتانسهای یونی در مدل ری انتری از سلولهای بافت میوکارد بطن )

نویسندگان: زینب ا لسادا ت دستغیب , اسد عازمی , مرتضی خادمی درح , قلی زاده (دانشجو) , سبزواری (دانشجو) , اروانه(دانشجو) , شجیعی(دانشجو) ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روش جدیدی جهت شناسایی میزان هدایتهای یونی کانالهای مختلف سلولهایی از بافت بطن که درگیر موج ری‌انتری شده‌اند ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, شناسایی, مدلهای یونی, کمترین مربعات خطا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010403,
author = {دستغیب, زینب ا لسادا ت and اسد عازمی and خادمی درح, مرتضی and قلی زاده (دانشجو) and سبزواری (دانشجو) and اروانه(دانشجو) and شجیعی(دانشجو)},
title = {شناسایی کندکتانسهای یونی در مدل ری انتری از سلولهای بافت میوکارد بطن},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شناسایی، مدلهای یونی، کمترین مربعات خطا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی کندکتانسهای یونی در مدل ری انتری از سلولهای بافت میوکارد بطن
%A دستغیب, زینب ا لسادا ت
%A اسد عازمی
%A خادمی درح, مرتضی
%A قلی زاده (دانشجو)
%A سبزواری (دانشجو)
%A اروانه(دانشجو)
%A شجیعی(دانشجو)
%J چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
%D 2008

[Download]