چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( سنکرون سازی یک زوج پیس میکر بر اساس منحنی پاسخ فاز )

نویسندگان: حسین قلی زاده نرم , اسدعازمی , سبزواری , مرتضی خادمی درح , کریمی , دستغیب(دانشجو) , اروانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، سنکرون سازی دو پیس میکر قلب به نمایندگی از دو گره SA و AV بر اساس منحنی پاسخ فاز مطالعه شده است.

کلمات کلیدی

, سنکرون سازی, پیس میکر, معادلات دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010404,
author = {قلی زاده نرم, حسین and اسدعازمی and سبزواری and خادمی درح, مرتضی and کریمی and دستغیب(دانشجو) and اروانه},
title = {سنکرون سازی یک زوج پیس میکر بر اساس منحنی پاسخ فاز},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {سنکرون سازی، پیس میکر، معادلات دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنکرون سازی یک زوج پیس میکر بر اساس منحنی پاسخ فاز
%A قلی زاده نرم, حسین
%A اسدعازمی
%A سبزواری
%A خادمی درح, مرتضی
%A کریمی
%A دستغیب(دانشجو)
%A اروانه
%J چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
%D 2008

[Download]