بیستمین کنفرانس بین المللی برق ایران , 2005-11-18

عنوان : ( طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو )

نویسندگان: محمّد فرشاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رد

کلمات کلیدی

در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010416,
author = {فرشاد, محمّد and ساده, جواد and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو},
booktitle = {بیستمین کنفرانس بین المللی برق ایران},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {در},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو
%A فرشاد, محمّد
%A ساده, جواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیستمین کنفرانس بین المللی برق ایران
%D 2005

[Download]