چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2006-05-10

عنوان : ( الگوریتمی جدید جهت حفاظت واحدهای تولید پراکنده در برابر قطع شبکه اصلی )

نویسندگان: روح الامین زینلی داورانی , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در

کلمات کلیدی

در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010419,
author = {زینلی داورانی, روح الامین and ساده, جواد},
title = {الگوریتمی جدید جهت حفاظت واحدهای تولید پراکنده در برابر قطع شبکه اصلی},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {در},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتمی جدید جهت حفاظت واحدهای تولید پراکنده در برابر قطع شبکه اصلی
%A زینلی داورانی, روح الامین
%A ساده, جواد
%J چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2006

[Download]