چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2006-05-10

عنوان : ( تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان )

نویسندگان: محمّد فرشاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در

کلمات کلیدی

در
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010421,
author = {فرشاد, محمّد and ساده, جواد and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {در},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان
%A فرشاد, محمّد
%A ساده, جواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2006

[Download]