مطالعات اسلامی, سال (1998-12)

عنوان : ( شنکره و مکتب ادوایته ودانته )

نویسندگان: فیاض قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در باره مکتب عرفانی ادوایته ودانته است.

کلمات کلیدی

, شنکره, ودانته,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010428,
author = {قرائی, فیاض},
title = {شنکره و مکتب ادوایته ودانته},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {1998},
month = {December},
issn = {1010-4992},
keywords = {شنکره، ودانته، برهمن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شنکره و مکتب ادوایته ودانته
%A قرائی, فیاض
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 1998

[Download]