همایش حهانی حکیم ملاصدرا , 1999-05-22

عنوان : ( رامانوجه و ملا صدرا )

نویسندگان: فیاض قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقایسه نظرات دو حکیم نامدار است.

کلمات کلیدی

, رامانوجه, ملاصدرا, وجود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010429,
author = {قرائی, فیاض},
title = {رامانوجه و ملا صدرا},
booktitle = {همایش حهانی حکیم ملاصدرا},
year = {1999},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رامانوجه، ملاصدرا، وجود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رامانوجه و ملا صدرا
%A قرائی, فیاض
%J همایش حهانی حکیم ملاصدرا
%D 1999

[Download]