همایش بررسی متون و منابع حوزه‌‌‌های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان , 2005-04-19

عنوان : ( وضعیت متون آموزشی در حوزه ادیان )

نویسندگان: فیاض قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در باره نابسامانی متون ادیانی در ایران است.

کلمات کلیدی

, متن, ادیان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010430,
author = {قرائی, فیاض},
title = {وضعیت متون آموزشی در حوزه ادیان},
booktitle = {همایش بررسی متون و منابع حوزه‌‌‌های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {متن، ادیان، روشمند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T وضعیت متون آموزشی در حوزه ادیان
%A قرائی, فیاض
%J همایش بررسی متون و منابع حوزه‌‌‌های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان
%D 2005

[Download]