پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , 2009-01-27

عنوان : ( مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر PZT تهیه شده با دو روش سل ژل و هم رسوبی )

نویسندگان: مهدی قاسمی فرد , غلام حسین خرمی , محمد حسینی , احمد کمپانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نانو پودر سرامیک Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 تهیه شد و ...

کلمات کلیدی

, سل ژل, هم رسوبی, مشخصه یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010445,
author = {قاسمی فرد, مهدی and خرمی, غلام حسین and حسینی, محمد and کمپانی, احمد},
title = {مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر PZT تهیه شده با دو روش سل ژل و هم رسوبی},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سل ژل، هم رسوبی، مشخصه یابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر PZT تهیه شده با دو روش سل ژل و هم رسوبی
%A قاسمی فرد, مهدی
%A خرمی, غلام حسین
%A حسینی, محمد
%A کمپانی, احمد
%J پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
%D 2009

[Download]