دانشگاه انقلاب, شماره (101), سال (1995-1) , صفحات (77-88)

عنوان : ( نقدی و نظری بر «مثنوی مولوی، تصحیح و شرح محمد استعلامی» )

نویسندگان: فیاض قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقدی و نظری است بر «مثنوی مولوی، تصحیح و شرح محمد استعلامی».

کلمات کلیدی

, مولوی, مثنوی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010476,
author = {قرائی, فیاض},
title = {نقدی و نظری بر «مثنوی مولوی، تصحیح و شرح محمد استعلامی»},
journal = {دانشگاه انقلاب},
year = {1995},
number = {101},
month = {January},
issn = {****-0038},
pages = {77--88},
numpages = {11},
keywords = {مولوی، مثنوی، بیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی و نظری بر «مثنوی مولوی، تصحیح و شرح محمد استعلامی»
%A قرائی, فیاض
%J دانشگاه انقلاب
%@ ****-0038
%D 1995

[Download]