دومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری )

نویسندگان: محمدرضا توکلی شوشتری , علی داوودی , محمدهادی مؤید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فولاد زنگ نزن 17-4 پی اچ یک فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده مارتنزیتی کم کربن شامل 3 تا 5 درصد وزنی از مس می باشد.

کلمات کلیدی

, فولاد زنگ نزن 17-4 رسوب سخت, عملیات حرارتی پس از جوشکاری, ریز ساختار, سختی سنجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010486,
author = {توکلی شوشتری, محمدرضا and علی داوودی and مؤید, محمدهادی},
title = {اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {فولاد زنگ نزن 17-4 رسوب سخت، عملیات حرارتی پس از جوشکاری، ریز ساختار، سختی سنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری
%A توکلی شوشتری, محمدرضا
%A علی داوودی
%A مؤید, محمدهادی
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]