سموپوزیوم فولاد 87 , 2009-03-03

عنوان : ( بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام )

نویسندگان: علی داوودی , محمدرضا توکلی شوشتری , محمدهادی مؤید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیب عالی از خواس مکانیکی و وقاومت به خوردگی در فولادهای 17-4 پی اچ و کاربرد گسترده آن در تجهیزات دریایی و صنایع نظامی و نیز گرانتذر بودن ساخت این فولادها از سایر فولادهای زنگ نزن باعث شده تا در صورت وجود عیب سطحی در قطعه این مکان با استفاده از جوشکاری ترمیم گردد. ....

کلمات کلیدی

, فولاد زنگ نزن 17-4 رسوب سخت, خوردگی حفره ای, پتانسیل خوردگی, پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010495,
author = {علی داوودی and توکلی شوشتری, محمدرضا and مؤید, محمدهادی},
title = {بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام},
booktitle = {سموپوزیوم فولاد 87},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {فولاد زنگ نزن 17-4 رسوب سخت، خوردگی حفره ای، پتانسیل خوردگی، پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام
%A علی داوودی
%A توکلی شوشتری, محمدرضا
%A مؤید, محمدهادی
%J سموپوزیوم فولاد 87
%D 2009

[Download]