سموپوزیوم فولاد 87 , 2009-03-03

عنوان : ( اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH )

نویسندگان: محمدرضا توکلی شوشتری , خلیل رنجبر , محمدهادی مؤید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فولاد زنگ نزن 17-4 یک فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده مارتنزیتی کم کربن شامل مس و نیکل می باشد. ...

کلمات کلیدی

, فولاد زنگ نزن 17-4 رسوب سخت, رفتر سایشی, عملیات حرارتی پیر سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010496,
author = {محمدرضا توکلی شوشتری and خلیل رنجبر and مؤید, محمدهادی},
title = {اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH},
booktitle = {سموپوزیوم فولاد 87},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {فولاد زنگ نزن 17-4 رسوب سخت، رفتر سایشی، عملیات حرارتی پیر سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH
%A محمدرضا توکلی شوشتری
%A خلیل رنجبر
%A مؤید, محمدهادی
%J سموپوزیوم فولاد 87
%D 2009

[Download]