مهندسی شیمی ایران, دوره (6), شماره (34), سال (2008-7) , صفحات (21-26)

عنوان : ( امکان سنجی استفاده از لوله های گرمایی در تهویه مطبوع جهت بهینه سازی مصرف انرژی )

نویسندگان: روزبه ملاعباسی , سیدحسین نوعی باغبان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله با استفاده از قوانین ترمودینامیکی، بررسی می کند که مبادله کننده های لوله گرمایی می توانند در سیستمهای تهویه مطبوع، برای پیش سرد سازی و پیش گرم سازی بسیار راضی کننده باشند.در مناطق مرطوب و بسیار گرم از پارامترهای بسیار موثر در تهویه مطبوع، میزان رطوبت موجود در خروجی سیستم است، که کاهش این میزان رطوبت، انرژی بسیاری را تلف می کند. لولههای گرمایی به خاطر هدایت حرارتی خیلی بالا، به صورت اختلاف دمای کم بین بخش تبخیرکننده و قسمت چگالنده دارای اهمیت بسزایی است.مورد دیگری که شاید به همین اندازه قابل توجه باشد، فقدان هر نوع پمپ و یا منبع قدرت اضافی جهت انتقال حرارت از چشمه حرارتی به حفره حرارتی است. از جمله دیگر خصوصیات مهم لوله حرارتی، امکان کنترل دما و شار حرارتی است. در مرحله پیش سردسازی در پایین مبادله کن لوله گرمای در حدود 10 درصد مصرف انرژی کمپرسور را کاهش می دهد. در مرحله پیش گرم سازی در بالای مبادله کن لوله گرمای در حدود 50 درصد مصرف انرژی گرمکن نهایی را کاهش می دهد.

کلمات کلیدی

, تهویه مطبوع, مبادله کننده های لوله گرمایی, ترموسیفون, رطوبت, بهینه سازی مصرف انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010503,
author = {ملاعباسی, روزبه and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {امکان سنجی استفاده از لوله های گرمایی در تهویه مطبوع جهت بهینه سازی مصرف انرژی},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
volume = {6},
number = {34},
month = {July},
issn = {1735-5400},
pages = {21--26},
numpages = {5},
keywords = {تهویه مطبوع، مبادله کننده های لوله گرمایی، ترموسیفون، رطوبت، بهینه سازی مصرف انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان سنجی استفاده از لوله های گرمایی در تهویه مطبوع جهت بهینه سازی مصرف انرژی
%A ملاعباسی, روزبه
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2008

[Download]