همایش مطالعات منطقه ای:بنیادهای نظری و کاربرد آن برای ایران , 2009-05-06

عنوان : ( نظام حقوق اساسی مقایسه ای و دانش مطالعات منطقه ای )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش مطالعات منطقه ای (که منطقه ها را به عنوان حلقه وصل دولت/ ملت ها به سطوح کلان نظام بین المللی به شمار می آورد) به بررسی ستیزش،جنگ،بحران،همکاری و همگرایی در میان کشورهای واقع در یک منطقه می پردازد. بررسی ویژگی های کشورهای موجود در یک منطقه، نیازمند الگو می باشد.نگارنده \\\\\\\"طرحواره بررسی مقایسه ای نظام حقوق اساسی منطقه ای\\\\\\\" را مناسب برای شناخت کشورهای یک منطقه تلقی و پیشنهاد می نماید. حقوق اساسی شاخه ای از حقوق عمومی است که از پیوندهای میان دستگاه دارنده قدرت سیاسی و افراد به عنوان تابعان و فرمانبران قدرت بحث می کند. حقوق اساسی مقایسه ای شعبه خاصی از حقوق اساسی است که در آن، به همانندی و ناهمانندی سیستم های برآمده از قوانین اساسی کشورهای گوناگون پرداخته می شود. برای گزینش کشورهایی که حقوق اساسی آن ها موضوع بررسی مقایسه ای قرار می گیرند سه معیار در دست داریم:گزینش کشورهایی که در یک منطقه جغرافیایی واقع شده اند؛گزینش کشورهایی که دارای ویژگی های مشترک فرهنگی ، تاریخی ، زبانی و نژادی باشند؛گزینش کشورهایی که به سبب اجرای صحیح قانون اساسی ، ثبات حکومت و ممارست ذهنی و عینی در اجرای اصول یک قانون اساسی مکتوب، از نظام حقوق اساسی ثابتی بهره مند شده اند.در این الگوی پیشنهادی می بایست ده موضوع را به صورت جداگانه در مورد هر کشور و سپس تمامی آن ها را به شیوه ای تطبیقی مورد بررسی قرار داد.ده مقوله مورد بررسی عبارتند از: رژیم سیاسی و نظام حکومتی،وضع تفکیک قوا، حدود و منشأ اقتدارات قوه مقننه،حدود و منشأ اقتدارات قوه مجریه،حدود و منشأ اقتدارات قوه قضاییه،نظام های حزبی/ انتخاباتی،حقوق اساسی فردی / آزادی های عمومی مدنی،نهادهای حکومتی / حفاظت از قانون اساسی،شیوه تجدیدنظر در قانون اساسی و شکل کلی ساختار نظام سیاسی/ حقوقی.

کلمات کلیدی

, مطالعات منطقه ای , حقوق اساسی, بررسی مقایسه ای, حقوق اساسی تطبیقی , طرحنامه پژوهش های حقوقی منطقه ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010513,
author = {خلیلی, محسن},
title = {نظام حقوق اساسی مقایسه ای و دانش مطالعات منطقه ای},
booktitle = {همایش مطالعات منطقه ای:بنیادهای نظری و کاربرد آن برای ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مطالعات منطقه ای ، حقوق اساسی، بررسی مقایسه ای، حقوق اساسی تطبیقی ، طرحنامه پژوهش های حقوقی منطقه ای.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نظام حقوق اساسی مقایسه ای و دانش مطالعات منطقه ای
%A خلیلی, محسن
%J همایش مطالعات منطقه ای:بنیادهای نظری و کاربرد آن برای ایران
%D 2009

[Download]