دومین همایش انجمن دیرینه شناسی , 2008-05-25

عنوان : ( زیست چینه نگاری نهشته های سانتونین-ماستریشتین جنوب شرق اصفهان بر مبنای نانوفسیلهای آهکی )

نویسندگان: فاطمه هادوی , خسرو خسروتهرانی , علی آقانباتی , محمدرضا بنی اسدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تعداد 26 گونه و 16 جنس از نانوفسیلهای آهکی مورد شناسایی قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری, سانتونین- ماستریشتین, جنوب شرق اصفهان, نانوفسیلهای آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010528,
author = {هادوی, فاطمه and خسرو خسروتهرانی and علی آقانباتی and محمدرضا بنی اسدی},
title = {زیست چینه نگاری نهشته های سانتونین-ماستریشتین جنوب شرق اصفهان بر مبنای نانوفسیلهای آهکی},
booktitle = {دومین همایش انجمن دیرینه شناسی},
year = {2008},
location = {اصفهان- خوراسگان, ايران},
keywords = {زیست چینه نگاری، سانتونین- ماستریشتین، جنوب شرق اصفهان، نانوفسیلهای آهکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری نهشته های سانتونین-ماستریشتین جنوب شرق اصفهان بر مبنای نانوفسیلهای آهکی
%A هادوی, فاطمه
%A خسرو خسروتهرانی
%A علی آقانباتی
%A محمدرضا بنی اسدی
%J دومین همایش انجمن دیرینه شناسی
%D 2008

[Download]