دومین همایش انجمن دیرینه شناسی , 2008-05-25

عنوان : ( معرفی نانوفسیلهای آهکی سازند گورپی در برش کاور (جنوب ایلام) )

نویسندگان: نرگس شکری , فاطمه هادوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سن سازند گورپی در برش مورد مطالعه کامپانین آغازی- دانین آغازی است.

کلمات کلیدی

, سازند گورپی, نانوفسیلهای آهکی, برش کاور, ایلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010529,
author = {شکری, نرگس and هادوی, فاطمه},
title = {معرفی نانوفسیلهای آهکی سازند گورپی در برش کاور (جنوب ایلام)},
booktitle = {دومین همایش انجمن دیرینه شناسی},
year = {2008},
location = {اصفهان- خوراسگان, ايران},
keywords = {سازند گورپی، نانوفسیلهای آهکی، برش کاور، ایلام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی نانوفسیلهای آهکی سازند گورپی در برش کاور (جنوب ایلام)
%A شکری, نرگس
%A هادوی, فاطمه
%J دومین همایش انجمن دیرینه شناسی
%D 2008

[Download]