دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( مقایسه سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو با برش روستای چهچهه )

نویسندگان: اکرم پوراسماعیل , عاطفه عامل گنابادی نژاد , فاطمه هادوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مطالعات زیست چینه ای رسوبگذاری این سازند در هر دو برش ماستریشتین پسین است.

کلمات کلیدی

, سازند نیزار, نانوپلانکتون آهکی, برش الگو, روستای چهچهه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010532,
author = {پوراسماعیل, اکرم and عامل گنابادی نژاد, عاطفه and هادوی, فاطمه},
title = {مقایسه سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو با برش روستای چهچهه},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {سازند نیزار، نانوپلانکتون آهکی، برش الگو، روستای چهچهه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو با برش روستای چهچهه
%A پوراسماعیل, اکرم
%A عامل گنابادی نژاد, عاطفه
%A هادوی, فاطمه
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]