اولین کنفرانس بین المللی MAPG , 2007-10-28

Title : ( Biostratigraphy of the Gurpi Formation in Dare- Shahr section (Zagros Basin) )

Authors: mehdi rasaezadi , Fatemeh Hadavi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Biostratigraphy of the Gurpi Formation in Dare- Shahr section (Zagros Basin)

Keywords

, Biostratigraphy , Gurpi Formation , Dare, Shahr, (Zagros Basin)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010536,
author = {Rasaezadi, Mehdi and Hadavi, Fatemeh},
title = {Biostratigraphy of the Gurpi Formation in Dare- Shahr section (Zagros Basin)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی MAPG},
year = {2007},
keywords = {Biostratigraphy - Gurpi Formation - Dare- Shahr- (Zagros Basin)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Biostratigraphy of the Gurpi Formation in Dare- Shahr section (Zagros Basin)
%A Rasaezadi, Mehdi
%A Hadavi, Fatemeh
%J اولین کنفرانس بین المللی MAPG
%D 2007

[Download]