گنکره استاد توانمند , 2009-05-05

عنوان : ( بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش های مجازی )

نویسندگان: مقصود امین خندقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند استفاده از آموزش الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است. بدون شک موفقیت در این امر، مستلزم استقبال مخاطبین از این نوع آموزشها می باشد.

کلمات کلیدی

, یادگیری الکترونیکی, نگرش, محیط یادگیری, دانشجویان, آموزش دهندگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010553,
author = {امین خندقی, مقصود},
title = {بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش های مجازی},
booktitle = {گنکره استاد توانمند},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {یادگیری الکترونیکی، نگرش، محیط یادگیری، دانشجویان، آموزش دهندگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش های مجازی
%A امین خندقی, مقصود
%J گنکره استاد توانمند
%D 2009

[Download]