بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , 2008-11-30

عنوان : ( طراحی سیستم حفاضتی بهینه با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موثر بر ایمنی ان به کمک اتگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: رضا حیدری , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی سیستم حفاضتی بهینه با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موثر بر ایمنی ان به کمک اتگوریتم ژنتیک

کلمات کلیدی

طراحی سیستم زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010575,
author = {حیدری, رضا and قاضی, رضا},
title = {طراحی سیستم حفاضتی بهینه با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موثر بر ایمنی ان به کمک اتگوریتم ژنتیک},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طراحی سیستم زمین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی سیستم حفاضتی بهینه با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موثر بر ایمنی ان به کمک اتگوریتم ژنتیک
%A حیدری, رضا
%A قاضی, رضا
%J بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2008

[Download]