بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , 2008-11-30

عنوان : ( محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در شبکه 132 کیلو ولت مشهد )

نویسندگان: محسن قاینی , رضا قاضی , مصطفی رجبی مشهدی , حمید موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در شبکه 132 کیلو ولت مشهد

کلمات کلیدی

آمنیت شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010576,
author = {قاینی, محسن and قاضی, رضا and رجبی مشهدی, مصطفی and حمید موسوی},
title = {محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در شبکه 132 کیلو ولت مشهد},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آمنیت شبکه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در شبکه 132 کیلو ولت مشهد
%A قاینی, محسن
%A قاضی, رضا
%A رجبی مشهدی, مصطفی
%A حمید موسوی
%J بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2008

[Download]