بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , 2008-11-30

عنوان : ( روش ترکیبی هوشمند شناسایی جزیره با وجود تولید پراکنده )

نویسندگان: نیما لطفی , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش ترکیبی هوشمند شناسایی جزیره با وجود تولید پراکنده

کلمات کلیدی

, شناسایی جزیره, تولید پراکنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010579,
author = {لطفی, نیما and قاضی, رضا},
title = {روش ترکیبی هوشمند شناسایی جزیره با وجود تولید پراکنده},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شناسایی جزیره، تولید پراکنده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش ترکیبی هوشمند شناسایی جزیره با وجود تولید پراکنده
%A لطفی, نیما
%A قاضی, رضا
%J بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2008

[Download]