بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق , 2007-11-19

عنوان : ( بهبود پایداری گذرا در نیروگاههای بادی سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزی )

نویسندگان: هادی علی آبادی , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010584,
author = {علی آبادی, هادی and قاضی, رضا},
title = {بهبود پایداری گذرا در نیروگاههای بادی سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزی},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مقاومت ترمزی ، ژنراتور القایی ،نیروگاه بادی ، پایداری گذرا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود پایداری گذرا در نیروگاههای بادی سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزی
%A علی آبادی, هادی
%A قاضی, رضا
%J بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2007

[Download]