نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق , 2004-11-22

عنوان : ( مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ ( DVR (با استفاده از روش سرد شدن تدریجی فلزات ( SA ) )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر تلقی مصرف کننده های برق ، در مورد کیفیت توان تغییر کرده است . شاید در سالهای قبل ، حتی نرخ کم قطعی برق در سال، برای مصرف کنندگان صنعتی و تجاری، اهمیت چندانی نداشت،اما امروزه نگرانی آنها در مورد کیفیت برق مصرفی شان، بخصوص کیفیت شکل موج ولتاژ، بیشتر شده و حتی , وقفه های چند سیکلی یا افت ولتاژ کمتر از 90 درصد مقدر نامی ، برای بعضی صنایع حساس از قبیل کارخانجات سازنده قطعات نیمه هادی، مجتمعهای پتروشیمی و شیمیایی، صنایع کاغذ ، پلاستیک ، شیشه ، استیل، نساجی و … خسارات زیادی را به دنبال خواهد داشت . در مقوله بهبود کیفیت توان، ادواتی موسوم به \" ادوات توان سفارشی \" (CPD) 1 معرفی شده اند که بر مبنای سوئیچینگ مبدلهای استاتیکی کار می کنند . یکی از این ادوات که برای اصلاح کمبود ولتاژ و اضافه ولتاژهای موقتی بکار میرود، \" بازگردان دینامیکی ولتاژ \" 2 نامیده می شود که در این مقاله پس از معرفی ساختار و عملکرد آن، به مساله مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه آن در شبکه توزیع با بارهای حساس می پردازیم . این موضوع یک مساله بهینه سازی چند هدفه است که برای حل آن از الگوریتم تکاملی سرد شدن تدریجی فلزات استفاده نموده و نتایج حاصله بررسی و با روش \" جستجوی ممنوع \" ) TS ) 3 مقایسه می شود .

کلمات کلیدی

, کیفیت توان, افت ولتاژ موقتی, بازگردان دینامیکی ولتاژ, الگوریتم سرد شدن تدریجی فلزات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010593,
author = {قاضی, رضا},
title = {مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ ( DVR (با استفاده از روش سرد شدن تدریجی فلزات ( SA )},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2004},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت توان،افت ولتاژ موقتی، بازگردان دینامیکی ولتاژ،الگوریتم سرد شدن تدریجی فلزات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ ( DVR (با استفاده از روش سرد شدن تدریجی فلزات ( SA )
%A قاضی, رضا
%J نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2004

[Download]