بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران , 2006-11-13

عنوان : ( هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی )

نویسندگان: عباس صابری نوقابی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی

کلمات کلیدی

هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010603,
author = {صابری نوقابی, عباس and ساده, جواد and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی
%A صابری نوقابی, عباس
%A ساده, جواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران
%D 2006

[Download]