بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران , 2006-11-13

عنوان : ( ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران )

نویسندگان: عباس صابری نوقابی , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران

کلمات کلیدی

ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010604,
author = {صابری نوقابی, عباس and رجبی مشهدی, حبیب and ساده, جواد},
title = {ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران
%A صابری نوقابی, عباس
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A ساده, جواد
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق ایران
%D 2006

[Download]