پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2007-05-05

عنوان : ( فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان )

نویسندگان: سیدمحسن صدر , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان

کلمات کلیدی

فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010606,
author = {صدر, سیدمحسن and ساده, جواد},
title = {فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان
%A صدر, سیدمحسن
%A ساده, جواد
%J پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2007

[Download]