اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند , 2007-08-29

عنوان : ( الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت )

نویسندگان: جواد ساده , مرتضی رجبی مندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت

کلمات کلیدی

, الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی, تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010607,
author = {ساده, جواد and مرتضی رجبی مندی},
title = {الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت},
booktitle = {اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت
%A ساده, جواد
%A مرتضی رجبی مندی
%J اولین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند
%D 2007

[Download]