هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی )

نویسندگان: سیدشهاب الدین محمودی اول , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی

کلمات کلیدی

روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010610,
author = {محمودی اول, سیدشهاب الدین and ساده, جواد and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی
%A محمودی اول, سیدشهاب الدین
%A ساده, جواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]