هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12

عنوان : ( بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب )

نویسندگان: جواد ساده , محسن اولادی , حسین صادق پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب

کلمات کلیدی

بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010612,
author = {ساده, جواد and اولادی, محسن and صادق پور, حسین},
title = {بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب
%A ساده, جواد
%A اولادی, محسن
%A صادق پور, حسین
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2009

[Download]