چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق , 1999-11-01

عنوان : ( استراتژی نوین و قابل برنامه ریزی کنترل فیلترهای فعال در شرایط غیر سینوسی بودن ولتاژها مبتنی بر ولتاژهای مجاری )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله استراتژی نوینی جهت جبران هارمونیکهای بار در شرایط غیرسینوسی بودن ولتاژها که جبران توام هارمونیکها و ضریب قدرت ممکن نیست ارائه شده . روش ارائه شده تعمیمی از استراتژیهای موجود بوده و با درجه انعطاف بالایی قابلیت برنامه ریزی جهت بهینه سازی انواع شاخصهای کیفیت توان را دارد . بعنوان یک نمونه یک استراتژی که تضمین کننده ماکزیمم شدن ضریب قدرت و در عین حال برآورده شدن قیدهایی روی هارمونیکهایی جریان است ارائه و بررسی شده است نتایج بدست آمده بطور واضح نشان دهنده قابلیتها و کارآیی بسیار بالاتری استراتژی شده نسبت به روشهای موجود است.

کلمات کلیدی

, هارمونیکها , ضریب قدرت , فیلترهای فعال , کیفیت توان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010623,
author = {قاضی, رضا},
title = {استراتژی نوین و قابل برنامه ریزی کنترل فیلترهای فعال در شرایط غیر سینوسی بودن ولتاژها مبتنی بر ولتاژهای مجاری},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {1999},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هارمونیکها ، ضریب قدرت ، فیلترهای فعال ، کیفیت توان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استراتژی نوین و قابل برنامه ریزی کنترل فیلترهای فعال در شرایط غیر سینوسی بودن ولتاژها مبتنی بر ولتاژهای مجاری
%A قاضی, رضا
%J چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 1999

[Download]