سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق , 1998-11-06

عنوان : ( مروری بر روند تحقیقات در فیلترهای فعال به منظور حذف هارمونیکها و بهبود کیفیت تغذیه )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود ولتاژهای هارمونیکی در سیستم های قدرت را گسترش روز افزون آن، شرایط غیر سینوسی بدون ولتاژها را ایجاد نموده و در نتیجه وظایف سنگین تری را بر فیلترهای فعال در حذف آنها تخمین می نماید. بنابراین انتظار می رود که فیلترها بتوانند در حذف هارمونیکهای جریان، اصلاح ضریب توان، کاهش عدم تعادل و حذف هارمونیکهای ولتاژ نقش موثری داشته باشند. در تحقق اهداف فوق لازم است به نحوی این مولفه های نامطلوب شناسایی و سپس جبران شوند. هدف از این مقاله مروری بر مسئله هارمونیکها، اثرات آنها و روشهای جبران سازی توسط فیلترهای فعال و روند تحقیقات در این زمینه با توجه به ضعفهای سیستمهای فیلتر شفعال در شرایط غیر سینوسی بودن ولتاژها و ارائه پیشنهادات است

کلمات کلیدی

, هارمونیک, فیلتر اکتیو فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010637,
author = {قاضی, رضا},
title = {مروری بر روند تحقیقات در فیلترهای فعال به منظور حذف هارمونیکها و بهبود کیفیت تغذیه},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {1998},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هارمونیک، فیلتر اکتیو فعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر روند تحقیقات در فیلترهای فعال به منظور حذف هارمونیکها و بهبود کیفیت تغذیه
%A قاضی, رضا
%J سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 1998

[Download]