هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11

عنوان : ( شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی سرریزهای پلکانی )

نویسندگان: جعفر یزدی , حامد سرکرده , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریزهای پلکانی بعنوان سازه های پراکنش انرژی در پایین دست سدها مطرح می باشند. در صورتی که هیدرولیک جریان سطحی عبوری از روی این سازه ها شناخته شود می توان میزان پراکنش انرژی را افزایش داد. بدلیل پیچیدگی این نوع از جریان ها تحقیقات انجام گرفته تاکنون اکثرا مطالعات آزمایشگاهی بوده بکار گرفته شده است. به منظور شبیه سازی عددی از شبکه های بی سازمان جهت مش RNG-k-e است. در این تحقیق برای شبیه سازی جریان سطحی کاملا آشفته، مدل انجام شده است. سطح آزاد جریان و میدان های سرعت و فشار به VOF بندی مرزهای نامنظم مدل، استفاده گردیده است و رد یابی سطح آزاد جریان به کمک مدل کمک مدل عددی بر روی سرریز پلکانی شبیه سازی شده اند. همچنین مقایسه نتایج مدل با داده های اندازه گیری حاکی از صحت کار مدل عددی می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد شبیه سازی عددی یک روش سودمند و موثر برای پیش بینی جریان های چرخشی و پیچیده در سرریزهای پلکانی محسوب می شود.

کلمات کلیدی

, حداکثر سرریز پلکانی, پراکنش, شبیه سازی عددی, مدلVOF
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010639,
author = {جعفر یزدی and حامد سرکرده and خداشناس, سعیدرضا},
title = {شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی سرریزهای پلکانی},
booktitle = {هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2009},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {حداکثر سرریز پلکانی، پراکنش، شبیه سازی عددی، مدلVOF},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی سرریزهای پلکانی
%A جعفر یزدی
%A حامد سرکرده
%A خداشناس, سعیدرضا
%J هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2009

[Download]