وضعیت پژوهش درحوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل , 2009-05-13

عنوان : ( شرایط جامعه شناختی نقد،مناظره و استدلال:استلزامات و مفروضات )

نویسندگان: سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرایط جامعه شناختی نقد،مناظره و استدلال:استلزامات و مفروضات

کلمات کلیدی

, استدلال, متدلوژی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010654,
author = {اطهری, سیدحسین},
title = {شرایط جامعه شناختی نقد،مناظره و استدلال:استلزامات و مفروضات},
booktitle = {وضعیت پژوهش درحوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استدلال- متدلوژی- نقد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شرایط جامعه شناختی نقد،مناظره و استدلال:استلزامات و مفروضات
%A اطهری, سیدحسین
%J وضعیت پژوهش درحوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل
%D 2009

[Download]