دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق , 1997-11-03

عنوان : ( هماهنگی جبران کننده های سری و موازی جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ساختار متغیر )

نویسندگان: رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله از یک کنترل کننده ساختار متغیر برای بهبود پایدارییک ژنراتور سنکرون متصل به باس بینهایت به بکارگیری همزمان جبران کننده خازن سری و جبران کننده استاتیکی توان راکتیو استفاده شده است . روش طراحی کنترل کننده بر مبنای یک روش جدید است که طراحی را آسانتر می نماید و بعلاوه نتایج مطلوبتری نسبت به کنترل کننده های کلاسیک نظیر کنترل بهینه ، بهمراه دارد . همچنین تغییر ناپذیر بودن این کنترل کننده نسبت به عدم قطعیت در پارامترهای سیستم تحت کنترل نشان داده می شود .

کلمات کلیدی

کنترل ساختار متغیر (VSC) جبران کننده خازن سری (CSC) جبران کننده استاتیکی توان راکتیو (SVC)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010661,
author = {قاضی, رضا},
title = {هماهنگی جبران کننده های سری و موازی جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ساختار متغیر},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {1997},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل ساختار متغیر (VSC) جبران کننده خازن سری (CSC) جبران کننده استاتیکی توان راکتیو (SVC)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هماهنگی جبران کننده های سری و موازی جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ساختار متغیر
%A قاضی, رضا
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
%D 1997

[Download]